Home‎ > ‎

Da Nang beachside hotels

Furama Resort
- Rank: 5 stars.
- Add: Son Tra - Dien Ngoc
st (now Truong Sa st), Ngu Hanh Son dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3847 333/888
- E-mail : reservation@furamavietnam.com
- Website: http://www.furamavietnam.com

Silver Shores International Resort (Silvershores Hoàng Đạt)
- Rank: 5 stars.
- Add: Sơn Trà - Điện Ngọc st (now Trường Sa st), Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (+84 511) 3918 888 / 3918 359 - Fax: (+84 511) 3918 349 / 3918 333
- Email: res@ssiresort.com
- Website: http://ssiresort.com

Hoàng Trà Hotel (Life Resorts)
- Rank: 5 stars.
- Add: Sơn Trà - Điện Ngọc
st (now Trường Sa st), Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 395 8888
- Website: http://www.life-resorts.com

Sandy Beach Resort
- Rank: 4 stars.
- Add: Sơn Trà - Điện Ngọc st (now Trường Sa st), Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Website: http://sandybeachdanang.com/

Golden Sea Hotel
- Rank: 3 stars.
- Add:
B26-29 Phạm Văn Đồng st, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3936888


Blue Snow Hotel
- Rank: 3 stars.
- Add:
Phạm Văn Đồng st., Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 6267456 - 6267457
- E-mail : hotel@bluesnowhotel.com.vn
- Website: http://www.bluesnowhotel.com.vn/

Blue Ocean Hotel
- Rank: 3 stars.
- Add:
Lot 51 Hoàng Kế Viêm st., Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3 95 64 68 - 395 64 69 - 0123 244 5678
- E-mail : sales@blueocean-hotel.vn
- Website: http://blueocean-hotel.com

Tourane Hotel
- Rank: 3 stars.
- Add: Mỹ Khê beach side, Phước Mỹ ward, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3932666 - 3932222
- Email:  touranehotel@gmail.com
- Website: http://www.touranehotel.com.vn/

Gold Coast Hotel
- Rank: 3 stars
- Add: 27 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3955955
- Webmail: mail.goldcoasthotel.vn
- Website: http://www.goldcoasthotel.vn/

Silver Sea Resort
- Rank: 3 stars.
- Add: Son Tra - Dien Ngoc st (now Truong Sa st) (near beach T20), Ngu Hanh Son dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3848.666

Mỹ Khê Hotel
- Rank: 3 stars
- Address 1: 241 Nguyễn Văn Thoại, Da Nang city. Tel: (84.511) 3836126 - 3836662 - 3260214
- Address 3: 128 Nguyễn Văn Thoại, Da Nang city. Tel: (84.511) 6260516 - 6260517
- Email:  mykhehotel@yahoo.com.vn

Sea Wonder Hotel
- Rank: 2 stars
- Add: G55-56 An Cư 3, Sơn Trà dist., Da Nang city
- Tel: (84.511) 3506143 - 3945 222, 0983238256
- Email: kiman22@gmail.com, SeaWonderHotel@yahoo.com.vn
- Website: http://www.seawonderhotel.com.vn/

Jimmy Hotel
- Add: Lot F18 An Cư 3 - An Hải Bắc Ward, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3 945 888
- Email: sales@jimmyhoteldanang.com.vn
- Website: http://jimmyhoteldanang.com.vn/

Blue Sea Hotel
- Add: Mỹ Khê beach side, Phước Mỹ Ward, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3942426 - 3942427
- Email: blueseahotel@gmail.com
- Website: http://blueseahoteldanang.com.vn/

Dasa Hotel
- Add: Lot H26 An Cư 3 - An Hải Bắc Ward, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3 945 111
- Email: hoteldasa@gmail.com

EENA Hotel
- Add: An Cư 3 - An Hải Bắc Ward (near Mỹ Khê beach), Sơn Trà dist., Da Nang city
- Điện thoại: (84.511) 2 225 123 - 0914 977 773
- Email: erychan2525@yahoo.co.jp

SunSea Hotel
- Add: Near Mỹ Khê beach, Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà dist., Da Nang city.
- Tel: (84.511) 3941111
- 3942885 - 0905499906
- Website: http://sunseahoteldn.com.vn
- Email: sunseahotel@gmail.com

Minh An Hotel
- Add: Lot B21 KDC Bắc Phao Lô, Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city
- Tel: (0511) 3956214 - 0913405047

Đức Dũng Hotel

- Add: Lot 25 An Thượng 1, Mỹ An Ward, near beach T20.
- Tel: (84.511)
3954345

HongKong Hotel
- Add: Bắc Mỹ An Ward (opposite to Furama Resort), Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (0511) 3500 626, 3956 325
- Email: khachsanhongkong@gmail.com

Hương Thủy Hotel
- Add: Lot 42 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city
- Tel: (0511) 3954596

Sunny Hotel
- Add: 109 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (0511) 3847531 - 0986070551

Đông Nam Á Hotel
- Add: Lot 11-B4.4, Sơn Trà-Điện Ngọc st (Now Trường Sa st.), Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (0511) 3503419

Vườn Hồng Hotel
- Add: 42 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (0511) 3958283 - 3958284 - 3951866

Biển gọi Hotel
- Add: 5 - B4.4 - Sơn Trà - Điện Ngọc st (now Trường Sa st.), Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn dist., Da Nang city.
- Tel: (0511) 3952329

T20 guest house
- Add: 120 Nguyễn Văn Thoại, Da Nang city.
- Tel: (0511) 6260419 - 6260420 - 0914300055
- Email: nhakhachkt@yahoo.com.vn

(Continue to update)
Comments